Història

Els primers indicis de poblament del terme de Torrent els trobem al sepulcre megalític del dolmen del Puig Roig o cementiri del Moros, d’època neolítica.

A mitjans del segle XVII la pesta assolí Torrent.