Castell de Torrent

Antiga construcció de la qual se’n conserva la porta medieval del recinte murat.