Església de Sant Vicenç

Temple del segle XIV, però va ser bastit al XVIII.