Alcaldia

Josep Mª Ros Marull

Alcalde de l’Ajuntament de Torrent