Informes compliment normativa morositat

Disposes dels Informes compliment normativa morositat del nostre municipi.