Ple

El Ple celebra sessió ordinària el primer dimarts de cada mes parell (febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre) a les 20.30 hores. En el cas de que hi hagi causa que ho impossibiliti, s’anunciarà oportunament al tauler d’edictes i al web municipal i es publicarà la data de celebració, que haurà de ser el més aviat possible.

Els mesos d’abril i juny, amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19, no s’ha pogut celebrar els plens ordinaris. L’Ajuntament convocarà properament un ple ordinari que s’anunciarà en la pàgina principal del web municipal