Ordenances municipals

Ordenances i Reglaments en tràmit

Aprovació provisional inicial modificació Ordenança fiscal taxa del servei municipal de proveïment d’aigua potable