Ordenances municipals

Ordenances i Reglaments en tràmit

Aprovació inicial modificació Reglament del servei municipal de proveïment d’aigua potable