Procés d’estabilització de personal laboral temporal

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat el procés d’estabilització de places de personal laboral.

Podeu consultar els anuncis publicats.