Urbanisme

Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes de Planejament de Torrent

El Ple de l’Ajuntament de Torrent, va aprovar provisionalment , en la sessió de 2 de maig de 2023, la modificació puntual de les Normes de Planejament de Torrent. Podeu consultar els documents aquí:

Atenció, el document de l’aprovació provisional ha estat canviat en data 24 de maig de 2023, al haver observat que hi havia una versió errònia.


Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes de Planejament de Torrent

El Ple de l’Ajuntament de Torrent, va aprovar inicialment, en la sessió de 7 de febrer de 2023, la modificació puntual de les Normes de Planejament de Torrent. Podeu consultar els documents aquí: